Przedszkole nr 116
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 116 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Przedszkole nr 116, jest przedszkolem publicznym, realizuje bezpłatne nauczanie
i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 630 do 1730.

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 – 4 letnich, 4 – 5 letnich).

W placówce znajdują się 4 oddziały.

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 

Grupy młodsze:

 

Czas

od … do…

Aktywność dzieci

06.30 – 08.00

Pełnienie dziecięcych dyżurów.

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,

Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

08.00 – 08.20

Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.

08.20 – 08.30

Zabawa ruchowa

08.30 – 09.00

Przygotowanie do śniadania, śniadanie

09.00 – 09.20

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie

09.20 – 10.00

Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.

10.00 – 11.50

Czynności samoobsługowe w szatni.

Pobyt w ogrodzie, spacery i wycieczki.

11.50 – 12.00

Zabawa ruchowa

12.00 – 12.40

Przygotowanie do obiadu.

Obiad.

Czynności samoobsługowe – mycie zębów.

12.40 – 13.00

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.

13.00 – 14.40

Odpoczynek poobiedni.

Słuchanie muzyki lub bajek.

Czynności samoobsługowe – rozbieranie się
i ubieranie, toaleta.

14.45 – 14.55

Zabawa ruchowa

14.55 – 15.10

Podwieczorek

15.10 – 17.30

Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Czas na swobodną zabawę.

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

 

Grupy starsze:

 

Czas

od … do…

Aktywność dzieci

06.30 – 08.00

Pełnienie dziecięcych dyżurów.

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,

Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

08.00 – 08.20

Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.

08.20 – 08.30

Ćwiczenia poranne

08.30 – 09.00

Przygotowanie do śniadania, śniadanie

09.00 – 09.40

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie

09.40 – 10.20

Dowolne zabawy podejmowane przez dzieci.

10.20 – 11.50

Czynności samoobsługowe w szatni.

Pobyt w ogrodzie, spacery i wycieczki.

11.50 – 12.00

Zabawa ruchowa

12.00 – 12.30

Przygotowanie do obiadu.

Obiad.

Czynności samoobsługowe – mycie zębów.

12.30 – 13.00

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.

13.00 – 14.20

Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, praca indywidualna i w małych grupach.

14.20 – 14.30

Zabawa ruchowa

14.30 – 14.45

Podwieczorek

14.45 – 17.30

Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Czas na swobodną zabawę.

Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

 
 
Wprowadził Jędrzejewska Wioletta (Przedszkole nr 116) 12-10-2012
Aktualizujący Jędrzejewska Wioletta (Przedszkole nr 116) 03-01-2014
Zatwierdzający Jędrzejewska Wioletta (Przedszkole nr 116) 03-01-2014
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-01-2014
Liczba odwiedzin: 880