Przedszkole nr 116
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 116 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 116
Przedszkole nr 116 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 116
Data publikacji strony internetowej: 2009-12-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-10
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Jędrzejewska, p116@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226320615. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna
Sposób dojazdu
Budynek znajduje się w pobliżu ulic Okopowa, Mireckiego, Gibalskiego.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 300 m:

kierunek: Annopol- Banacha  nr 1, Marymont - Cm. Wolski nr 27, Piaski - Wiatraczna nr 22 Przystanki autobusowe znajdują się w odległości 1000 m:
kierunek: Chomiczówka - Torwar nr 171, CH Marki – Os. Górczewska nr 190


Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek przedszkola znajduje się przy ul. Okopowa 31 jest częścią budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wielokondygnacyjnego. Pomieszczenia przedszkola zajmują część parteru i I piętra. Wejście na teren placówki odbywa się z terenu ogrodu przedszkolnego poprzez furtkę jednoskrzydłową wyposażoną w samozamykacz. Dodatkowo furtka zabezpieczona jest zamkiem elektromagnetycznym zabezpieczającym wyjście dziecka z przedszkola bez opieki osoby dorosłej. Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku dla rodziców jest przez ogród przedszkolny. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie, zabezpieczone elektromagnesem. Do drzwi głównych przedszkola wiodą trzy zewnętrzne stopnie schodów i kolejne dwa schody wewnątrz prowadzące do wnętrza pomieszczeń. W budynku Przedszkola nr 116 znajduje się pętla indukcyjna. O działalności Przedszkola nr 116 możemy się dowiedzieć z filmu przy pomocy Polskiego Języka Migowego PJM na stronie internetowej Przedszkola nr 116. Strona internetowa przedszkola posiada możliwość połączenia z tłumaczem języka migowego (PJM) online. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Dostosowano pochwyty wewnątrz budynku i na zewnątrz - przed wejściem do budynku. Zapewniono maty do ewakuacji osób na każdym poziomie przedszkola. Schody w budynku przedszkola zostały specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym. W pobliżu przedszkola są wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu miejskim.

 
 
Wprowadził Jędrzejewska Wioletta (Przedszkole nr 116) 30-03-2021
Aktualizujący Jędrzejewska Wioletta (Przedszkole nr 116) 28-03-2022
Zatwierdzający Jędrzejewska Wioletta (Przedszkole nr 116) 28-03-2022
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-03-2022
Liczba odwiedzin: 439